دیباچه

 

سالیان زیادیست که مردم ما (خصوصا مردم شهرهای بزرگ) از طب سنتی و گیاه درمانی کشورمان فاصله گرفته اند. هجوم فرهنگهای مختلف از کشورهای پیشرفته غربی و نیاز به پیشرفت در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و علمی این اندیشه را در جامعه نوپای ایرانی به وجود آورد که باید در همه چیز پیرو فرهنگ غرب باشیم. این بود که علم طب سنتی را رها کرده و به دامان پزشکی نوین با داروهای سنتزی و شیمیایی پناه بردیم.

این در حالیست که کتابهای اطبای مشهور ایرانی چون بوعلی سینا و رازی در دانشکده های پزشکی غرب تدریس میشود.

ایران منبع سرشاری است از گونه های مختلف گیاهان دارویی که در نقاط مختلف ایران به صورت خودرو رشد میکنند. از بین حدود سه هزار گونه گیاه دارویی که در دنیا شناخته شده حدود صد و چهل گونه خاص ایران است. 

در حال حاضر طب گیاهی و سنتی در غرب طرفداران بیشتری دارد، چنانکه هشتاد درصد مردم آلمان از هومیوپاتی و داروهای گیاهی استفاده میکنند و خانواده سلطنتی انگلستان بیش از یک قرن است که توسط اطبای هومیوپات درمان میشوند. همچنین داروهای گیاهی در کشورهایی چون آمریکا و فرانسه روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند.

امیدواریم این فرهنگ گمشده هر چه زودتر جای از دست رفته خود را بین مردم ما پیدا کند و شاهد باشیم که روز به روز مردم به طب سنتی اقبال بیشتری نشان دهند.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید